User eXperience Analyst (UXA)
Analista i dissenyador d'experiència d'usuari

Definició

Professional que analitza i dissenya la interacció i accessibilitat d'usuari per a aplicacions d'escriptori i web

Competències desenvolupades

 • Capacitat per planificar i gestionar la interacció i usabilitat de projectes en un entorn TIC
 • Capacitat per dissenyar i construir les interfícies d'interacció i ús d'aplicacions informàtiques per mitjà de tècniques de desenvolupament, integració i reutilització
 • Capacitat d'expressió, escrita i oral, eficaç i de qualitat per l'àmbit professional
 • Capacitat per innovar i generar noves idees
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'actualització d'aptituds professionals per adaptar-se a les innovacions tecnològiques i nous entorns TIC
 • Capacitat d'aplicació de les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte

Activitats realitzades

 • Aplicar en els productes participats els aspectes humans, tecnològics, d'anàlisi i de disseny dels fonaments de la interacció persona-ordinador
 • Construir interfícies centrades en l'usuari basant-se en les diferents etapes de desenvolupament i del procés iteratiu inherent
 • Aplicar el mètode escaient de recollida d'informació i requisits d'usuari pel que fa a interfícies
 • Aplicar els fonaments i mètodes d'interacció persona-ordinador en les etapes d'anàlisi, disseny, implementació i avaluació de desenvolupaments de sistemes interactius i aplicacions d'escriptori i web
 • Fer ús de les tècniques i eines de prototipatge d'interfícies
 • Fer ús de les tècniques escaients d'inspecció i avaluació de la qualitat de les interfícies d'usuari d'un desenvolupament de programari
 • Avaluar l'accessibilitat web
 • Aplicar amb rigor els estàndards i especificacions d'interacció, accessibilitat i usabilitat adequats al projecte participat
 • Aplicar les tècniques bàsiques de programació i fer servir amb fluïdesa els llenguatges d'etiquetatge HTML i CSS
 • Elaborar la documentació necessària per a l'edició dels manuals d'usuari, així com participar en el disseny o la impartició de la formació als usuaris del sistema desenvolupat