Computer Network Administrator (CNA)
Administrador de xarxes de computadors

Definició

Professional que realitza, de manera individual o integrat en un equip de treball, les tasques d'administració de la xarxa de computadors d'una organització

Competències desenvolupades

 • Capacitat per identificar els elements estructurals i principis de funcionament d'una xarxa de computadors d'una organització
 • Capacitat per analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes operatius i les aplicacions d'una xarxa de computadors
 • Capacitat per administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions en una xarxa de computadors
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret d'una xarxa de computadors

Activitats realitzades

 • Establir els criteris per crear i mantenir una xarxa de computadors ben integrada i comunicada en una organització i amb els seus usuaris
 • Explotar les capacitats dels diferents sistemes operatius i les seves possibilitats d'interconnexió
 • Fer ús adequat dels sistemes de comunicació per assolir i garantir un bon rendiment de la xarxa
 • Extreure i analitzar la informació de diferents eines de monitoratge, control i gestió de xarxes.
 • Verificar les necessitats i visió dels usuaris envers la xarxa de computadors
 • Fer servir els mètodes d'integració de diferents programaris dins una organització
 • Realitzar les accions administratives per garantir i millorar la seguretat d'una xarxa
 • Discernir l'àmbit legal i jurídic dels usuaris i administradors en matèria de protecció de dades
 • Aplicar les accions corresponents, segons el que estableixen les normatives de seguretat de l'organització, davant situacions de risc per a la integritat de la informació allotjada en la xarxa de computadors administrada
 • Planificar i gestionar els cicles de vida dels elements d'una xarxa de computadors