Stay in IS/IT Professional Environment (SPE)
Estada en un entorn professional de sistemes o tecnologies de la informació

Definició

Persona que ha treballat en un entorn professional SI/TI (sistemes/tecnologies de la informació) sense assolir encara cap perfil professional concret

Competències desenvolupades

  • Capacitat de comunicació oral i escrita en l'àmbit professional
  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional
  • Capacitat d'adaptació a les tecnologies i als entorns professionals
  • Capacitat per innovar i generar noves idees
  • Capacitat per participar en projectes de l'entorn TIC
  • Capacitat per entendre les solucions tecnològiques triades basant-se en els recursos disponibles, les alternatives possibles i les condicions de mercat