Information systems Analyst and Designer (IAD)
Analista i Dissenyador de Sistemes d'Informació

Definició

Professional que realitza, de manera individual o integrat en un equip de treball, les tasques d'anàlisi i disseny d'aplicacions informàtiques, de mig i gran abast, amb criteris d'enginyeria del programari

Competències desenvolupades

 • Aplicació de tècniques específiques d'enginyeria del programari a les etapes d'anàlisi i disseny d'un projecte de desenvolupament de programari
 • Capacitat per aplicar tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives d'anàlisi i disseny orientat a objectes per resoldre un cas d'aplicació informàtica

Activitats realitzades

 • Aplicar i contextualitzar adequadament els principis de l'enginyeria del programari, en especial els relatius a l'anàlisi i disseny d'aplicacions, amb un o més mètodes constructius
 • Conceptualitzar i entendre les aplicacions en termes d'orientació a objectes
 • Saber la repercussió que té el paradigma de l'orientació a objectes en altres àmbits de la informàtica i les raons del benefici que aporta pel que fa a l'eficiència i qualitat per l'alt grau de reutilització que aporta, així com els requisits que suposa aconseguir-lo
 • Identificar i seleccionar adequadament els requisits d'un projecte de desenvolupament
 • Elaborar els casos d'ús de l'anàlisi funcional d'un projecte de desenvolupament
 • Elaborar els diagrames UML d'anàlisi i disseny de les aplicacions orientades a objectes
 • Modelitzar el domini d'una aplicació per mitjà de diagrames UML
 • Documentar adequadament, segons els estàndards i especificacions establerts, els requisits, l'anàlisi i el disseny d'un projecte de desenvolupament de programari
 • Definir les proves d'acceptació per assegurar la qualitat dels programes produïts i la seva adequació als requisits del projecte
 • Realitzar les tasques d'anàlisi i disseny del manteniment correctiu i evolutiu del programari