Disseny de les certificacions

La certificació per a un determinat perfil es basa en la documentació evidencial requerida al sol·licitant, amb la qual es valoren tres factors per determinar el nivell d'experiència professional acumulada en el perfil, que serà un valor enter entre 1 i 10 per a les valoracions positives.
 
Els tres factors són:
  • VAC: Valoració de l'Adequació Competencial al perfil sol·licitat, basada en l'evidenciació de la cobertura d'activitats professionals establertes pel perfil, obtenint un valor real entre 8 i 10 per a les valoracions positives.
  • VTD: Valoració del Temps de Dedicació a les activitats professionals del perfil, basada en l'acreditació evidenciada, laboral o mercantil, obtenint un valor real entre 1 i 5 per a les valoracions positives.
  • VEP: Valoració dels Estudis Previs, basada en l'acreditació d'estudis de cicle superior finalitzats abans o al llarg de l'activitat professional del perfil sol·licitat, obtenint un valor real entre 0,15 i 3,5 per a les valoracions positives.
El Nivell d'Experiència Professional Acumulada (NEPA) s'obté de la ponderació dels tres factors anteriors amb la següent fórmula:
 
NEPA = ‖ VAC/10 * VTD * (1 + VEP) ‖ <= 10
 
L'oferta actual de 13 perfils professionals, que es poden consultar en aquest apartat, continuarà ampliant-se amb d'altres que actualment estan en fase d'anàlisi o disseny.
 
Per obtenir més informació o aclariments al respecte, es precisa el registre en la plataforma.