Política de privadesa

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, COETIC, a través d'aquesta plataforma pot recaptar i emmagatzemar dades personals no sensibles dels seus usuaris en un fitxer automatitzat de la seva titularitat, inscrit en el registre de l'Agencia Española de Protección de Datos, i al qual s'aplicaran totes les mesures establertes legalment.
 
Aquestes dades recaptades dels usuaris del servei no es cediran a tercers, a excepció dels imperatius legals previstos en la LOPD*, ni es faran servir amb cap altra finalitat que la pròpia del servei CEPRAL del COETIC. Únicament és permetrà l'accés autoritzat pel seu tractament als membres del Comitè CEPRAL de valoració dels expedients i al personal administratiu del COETIC, que estan subjectes per contracte a la utilització exclusiva per a les finalitats del servei i a garantir sine die el secret professional.
 
La pròpia naturalesa del servei CEPRAL genera noves dades personals, com la pròpia certificació, la qual inclou, òbviament, informació identificativa de l'usuari, que podrà ser consultada per tercers als que hagi autoritzat el propi usuari facilitant l'accés a través dels mitjans establerts a tal efecte en el servei. En aquest cas, COETIC actua com a mitjancer entre l'usuari i el tercer al que el propi usuari ha facilitat l'accés, i per tant, queda eximit de qualsevol responsabilitat al respecte d'aquesta cessió que ha realitzat el propi usuari.
 
Els usuaris enregistrats, d'acord amb la legalitat vigent, poden exercir els seus drets sobre les esmentades dades de caràcter personal. Concretament el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Aquests poden ser, en alguns casos, exercitats directament pel propi usuari des de la mateixa plataforma web del servei CEPRAL del COETIC. En tots els casos però, es podran exercir adreçant-se al COETIC per escrit electrònic, a l'adreça secretaria@coetic.org, o manuscrit, a l'adreça de les oficines situades a Via Laietana 39, 3a. planta, 08003 Barcelona.
 

(*) Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal